C elegans fosmid clones (in E. coli)


The vector used: pCC1FOS (from Epicentre)

Genomc DNA inserts are cloned in to the vector using the Eco72 I (blunt) site (361) which is inactivated after cloning.

C Elegans

Please see below, for the sequence information:

 

1 GCGGCCGCAA GGGGTTCGCG TCAGCGGGTG TTGGCGGGTG TCGGGGCTGG CTTAACTATG 60
61 CGGCATCAGA GCAGATTGTA CTGAGAGTGC ACCATATGCG GTGTGAAATA CCGCACAGAT 120
121 GCGTAAGGAG AAAATACCGC ATCAGGCGCC ATTCGCCATT CAGCTGCGCA ACTGTTGGGA 180
181 AGGGCGATCG GTGCGGGCCT CTTCGCTATT ACGCCAGCTG GCGAAAGGGG GATGTGCTGC 240
241 AAGGCGATTA AGTTGGGTAA CGCCAGGGTT TTCCCAGTCA CGACGTTGTA AAACGACGGC 300
301 CAGTGAATTG TAATACGACT CACTATAGGG CGAATTCGAG CTCGGTACCC GGGGATCCCA 360
361 CGTGGGATCC TCTAGAGTCG ACCTGCAGGC ATGCAAGCTT GAGTATTCTA TAGTCTCACC 420
421 TAAATAGCTT GGCGTAATCA TGGTCATAGC TGTTTCCTGT GTGAAATTGT TATCCGCTCA 480
481 CAATTCCACA CAACATACGA GCCGGAAGCA TAAAGTGTAA AGCCTGGGGT GCCTAATGAG 540
541 TGAGCTAACT CACATTAATT GCGTTGCGCT CACTGCCCGC TTTCCAGTCG GGAAACCTGT 600
601 CGTGCCAGCT GCATTAATGA ATCGGCCAAC GCGAACCCCT TGCGGCCGCC CGGGCCGTCG 660
661 ACCAATTCTC ATGTTTGACA GCTTATCATC GAATTTCTGC CATTCATCCG CTTATTATCA 720
721 CTTATTCAGG CGTAGCAACC AGGCGTTTAA GGGCACCAAT AACTGCCTTA AAAAAATTAC 780
781 GCCCCGCCCT GCCACTCATC GCAGTACTGT TGTAATTCAT TAAGCATTCT GCCGACATGG 840
841 AAGCCATCAC AAACGGCATG ATGAACCTGA ATCGCCAGCG GCATCAGCAC CTTGTCGCCT 900
901 TGCGTATAAT ATTTGCCCAT GGTGAAAACG GGGGCGAAGA AGTTGTCCAT ATTGGCCACG 960
961 TTTAAATCAA AACTGGTGAA ACTCACCCAG GGATTGGCTG AGACGAAAAA CATATTCTCA 1020
1021 ATAAACCCTT TAGGGAAATA GGCCAGGTTT TCACCGTAAC ACGCCACATC TTGCGAATAT 1080
1081 ATGTGTAGAA ACTGCCGGAA ATCGTCGTGG TATTCACTCC AGAGCGATGA AAACGTTTCA 1140
1141 GTTTGCTCAT GGAAAACGGT GTAACAAGGG TGAACACTAT CCCATATCAC CAGCTCACCG 1200
1201 TCTTTCATTG CCATACGAAA TTCCGGATGA GCATTCATCA GGCGGGCAAG AATGTGAATA 1260
1261 AAGGCCGGAT AAAACTTGTG CTTATTTTTC TTTACGGTCT TTAAAAAGGC CGTAATATCC 1320
1321 AGCTGAACGG TCTGGTTATA GGTACATTGA GCAACTGACT GAAATGCCTC AAAATGTTCT 1380
1381 TTACGATGCC ATTGGGATAT ATCAACGGTG GTATATCCAG TGATTTTTTT CTCCATTTTA 1440
1441 GCTTCCTTAG CTCCTGAAAA TCTCGATAAC TCAAAAAATA CGCCCGGTAG TGATCTTATT 1500
1501 TCATTATGGT GAAAGTTGGA ACCTCTTACG TGCCGATCAA CGTCTCATTT TCGCCAAAAG 1560
1561 TTGGCCCAGG GCTTCCCGGT ATCAACAGGG ACACCAGGAT TTATTTATTC TGCGAAGTGA 1620
1621 TCTTCCGTCA CAGGTATTTA TTCGCGATAA GCTCATGGAG CGGCGTAACC GTCGCACAGG 1680
1681 AAGGACAGAG AAAGCGCGGA TCTGGGAAGT GACGGACAGA ACGGTCAGGA CCTGGATTGG 1740
1741 GGAGGCGGTT GCCGCCGCTG CTGCTGACGG TGTGACGTTC TCTGTTCCGG TCACACCACA 1800
1801 TACGTTCCGC CATTCCTATG CGATGCACAT GCTGTATGCC GGTATACCGC TGAAAGTTCT 1860
1861 GCAAAGCCTG ATGGGACATA AGTCCATCAG TTCAACGGAA GTCTACACGA AGGTTTTTGC 1920
1921 GCTGGATGTG GCTGCCCGGC ACCGGGTGCA GTTTGCGATG CCGGAGTCTG ATGCGGTTGC 1980
1981 GATGCTGAAA CAATTATCCT GAGAATAAAT GCCTTGGCCT TTATATGGAA ATGTGGAACT 2040
2041 GAGTGGATAT GCTGTTTTTG TCTGTTAAAC AGAGAAGCTG GCTGTTATCC ACTGAGAAGC 2100
2101 GAACGAAACA GTCGGGAAAA TCTCCCATTA TCGTAGAGAT CCGCATTATT AATCTCAGGA 2160
2161 GCCTGTGTAG CGTTTATAGG AAGTAGTGTT CTGTCATGAT GCCTGCAAGC GGTAACGAAA 2220
2221 ACGATTTGAA TATGCCTTCA GGAACAATAG AAATCTTCGT GCGGTGTTAC GTTGAAGTGG 2280
2281 AGCGGATTAT GTCAGCAATG GACAGAACAA CCTAATGAAC ACAGAACCAT GATGTGGTCT 2340
2341 GTCCTTTTAC AGCCAGTAGT GCTCGCCGCA GTCGAGCGAC AGGGCGAAGC CCTCGGCTGG 2400
2401 TTGCCCTCGC CGCTGGGCTG GCGGCCGTCT ATGGCCCTGC AAACGCGCCA GAAACGCCGT 2460
2461 CGAAGCCGTG TGCGAGACAC CGCGGCCGGC CGCCGGCGTT GTGGATACCT CGCGGAAAAC 2520
2521 TTGGCCCTCA CTGACAGATG AGGGGCGGAC GTTGACACTT GAGGGGCCGA CTCACCCGGC 2580
2581 GCGGCGTTGA CAGATGAGGG GCAGGCTCGA TTTCGGCCGG CGACGTGGAG CTGGCCAGCC 2640
2641 TCGCAAATCG GCGAAAACGC CTGATTTTAC GCGAGTTTCC CACAGATGAT GTGGACAAGC 2700
2701 CTGGGGATAA GTGCCCTGCG GTATTGACAC TTGAGGGGCG CGACTACTGA CAGATGAGGG 2760
2761 GCGCGATCCT TGACACTTGA GGGGCAGAGT GCTGACAGAT GAGGGGCGCA CCTATTGACA 2820
2821 TTTGAGGGGC TGTCCACAGG CAGAAAATCC AGCATTTGCA AGGGTTTCCG CCCGTTTTTC 2880
2881 GGCCACCGCT AACCTGTCTT TTAACCTGCT TTTAAACCAA TATTTATAAA CCTTGTTTTT 2940
2941 AACCAGGGCT GCGCCCTGTG CGCGTGACCG CGCACGCCGA AGGGGGGTGC CCCCCCTTCT 3000
3001 CGAACCCTCC CGGTCGAGTG AGCGAGGAAG CACCAGGGAA CAGCACTTAT ATATTCTGCT 3060
3061 TACACACGAT GCCTGAAAAA ACTTCCCTTG GGGTTATCCA CTTATCCACG GGGATATTTT 3120
3121 TATAATTATT TTTTTTATAG TTTTTAGATC TTCTTTTTTA GAGCGCCTTG TAGGCCTTTA 3180
3181 TCCATGCTGG TTCTAGAGAA GGTGTTGTGA CAAATTGCCC TTTCAGTGTG ACAAATCACC 3240
3241 CTCAAATGAC AGTCCTGTCT GTGACAAATT GCCCTTAACC CTGTGACAAA TTGCCCTCAG 3300
3301 AAGAAGCTGT TTTTTCACAA AGTTATCCCT GCTTATTGAC TCTTTTTTAT TTAGTGTGAC 3360
3361 AATCTAAAAA CTTGTCACAC TTCACATGGA TCTGTCATGG CGGAAACAGC GGTTATCAAT 3420
3421 CACAAGAAAC GTAAAAATAG CCCGCGAATC GTCCAGTCAA ACGACCTCAC TGAGGCGGCA 3480
3481 TATAGTCTCT CCCGGGATCA AAAACGTATG CTGTATCTGT TCGTTGACCA GATCAGAAAA 3540
3541 TCTGATGGCA CCCTACAGGA ACATGACGGT ATCTGCGAGA TCCATGTTGC TAAATATGCT 3600
3601 GAAATATTCG GATTGACCTC TGCGGAAGCC AGTAAGGATA TACGGCAGGC ATTGAAGAGT 3660
3661 TTCGCGGGGA AGGAAGTGGT TTTTTATCGC CCTGAAGAGG ATGCCGGCGA TGAAAAAGGC 3720
3721 TATGAATCTT TTCCTTGGTT TATCAAACGT GCGCACAGTC CATCCAGAGG GCTTTACAGT 3780
3781 GTACATATCA ACCCATATCT CATTCCCTTC TTTATCGGGT TACAGAACCG GTTTACGCAG 3840
3841 TTTCGGCTTA GTGAAACAAA AGAAATCACC AATCCGTATG CCATGCGTTT ATACGAATCC 3900
3901 CTGTGTCAGT ATCGTAAGCC GGATGGCTCA GGCATCGTCT CTCTGAAAAT CGACTGGATC 3960
3961 ATAGAGCGTT ACCAGCTGCC TCAAAGTTAC CAGCGTATGC CTGACTTCCG CCGCCGCTTC 4020
4021 CTGCAGGTCT GTGTTAATGA GATCAACAGC AGAACTCCAA TGCGCCTCTC ATACATTGAG 4080
4081 AAAAAGAAAG GCCGCCAGAC GACTCATATC GTATTTTCCT TCCGCGATAT CACTTCCATG 4140
4141 ACGACAGGAT AGTCTGAGGG TTATCTGTCA CAGATTTGAG GGTGGTTCGT CACATTTGTT 4200
4201 CTGACCTACT GAGGGTAATT TGTCACAGTT TTGCTGTTTC CTTCAGCCTG CATGGATTTT 4260
4261 CTCATACTTT TTGAACTGTA ATTTTTAAGG AAGCCAAATT TGAGGGCAGT TTGTCACAGT 4320
4321 TGATTTCCTT CTCTTTCCCT TCGTCATGTG ACCTGATATC GGGGGTTAGT TCGTCATCAT 4380
4381 TGATGAGGGT TGATTATCAC AGTTTATTAC TCTGAATTGG CTATCCGCGT GTGTACCTCT 4440
4441 ACCTGGAGTT TTTCCCACGG TGGATATTTC TTCTTGCGCT GAGCGTAAGA GCTATCTGAC 4500
4501 AGAACAGTTC TTCTTTGCTT CCTCGCCAGT TCGCTCGCTA TGCTCGGTTA CACGGCTGCG 4560
4561 GCGAGCGCTA GTGATAATAA GTGACTGAGG TATGTGCTCT TCTTATCTCC TTTTGTAGTG 4620
4621 TTGCTCTTAT TTTAAACAAC TTTGCGGTTT TTTGATGACT TTGCGATTTT GTTGTTGCTT 4680
4681 TGCAGTAAAT TGCAAGATTT AATAAAAAAA CGCAAAGCAA TGATTAAAGG ATGTTCAGAA 4740
4741 TGAAACTCAT GGAAACACTT AACCAGTGCA TAAACGCTGG TCATGAAATG ACGAAGGCTA 4800
4801 TCGCCATTGC ACAGTTTAAT GATGACAGCC CGGAAGCGAG GAAAATAACC CGGCGCTGGA 4860
4861 GAATAGGTGA AGCAGCGGAT TTAGTTGGGG TTTCTTCTCA GGCTATCAGA GATGCCGAGA 4920
4921 AAGCAGGGCG ACTACCGCAC CCGGATATGG AAATTCGAGG ACGGGTTGAG CAACGTGTTG 4980
4981 GTTATACAAT TGAACAAATT AATCATATGC GTGATGTGTT TGGTACGCGA TTGCGACGTG 5040
5041 CTGAAGACGT ATTTCCACCG GTGATCGGGG TTGCTGCCCA TAAAGGTGGC GTTTACAAAA 5100
5101 CCTCAGTTTC TGTTCATCTT GCTCAGGATC TGGCTCTGAA GGGGCTACGT GTTTTGCTCG 5160
5161 TGGAAGGTAA CGACCCCCAG GGAACAGCCT CAATGTATCA CGGATGGGTA CCAGATCTTC 5220
5221 ATATTCATGC AGAAGACACT CTCCTGCCTT TCTATCTTGG GGAAAAGGAC GATGTCACTT 5280
5281 ATGCAATAAA GCCCACTTGC TGGCCGGGGC TTGACATTAT TCCTTCCTGT CTGGCTCTGC 5340
5341 ACCGTATTGA AACTGAGTTA ATGGGCAAAT TTGATGAAGG TAAACTGCCC ACCGATCCAC 5400
5401 ACCTGATGCT CCGACTGGCC ATTGAAACTG TTGCTCATGA CTATGATGTC ATAGTTATTG 5460
5461 ACAGCGCGCC TAACCTGGGT ATCGGCACGA TTAATGTCGT ATGTGCTGCT GATGTGCTGA 5520
5521 TTGTTCCCAC GCCTGCTGAG TTGTTTGACT ACACCTCCGC ACTGCAGTTT TTCGATATGC 5580
5581 TTCGTGATCT GCTCAAGAAC GTTGATCTTA AAGGGTTCGA GCCTGATGTA CGTATTTTGC 5640
5641 TTACCAAATA CAGCAATAGT AATGGCTCTC AGTCCCCGTG GATGGAGGAG CAAATTCGGG 5700
5701 ATGCCTGGGG AAGCATGGTT CTAAAAAATG TTGTACGTGA AACGGATGAA GTTGGTAAAG 5760
5761 GTCAGATCCG GATGAGAACT GTTTTTGAAC AGGCCATTGA TCAACGCTCT TCAACTGGTG 5820
5821 CCTGGAGAAA TGCTCTTTCT ATTTGGGAAC CTGTCTGCAA TGAAATTTTC GATCGTCTGA 5880
5881 TTAAACCACG CTGGGAGATT AGATAATGAA GCGTGCGCCT GTTATTCCAA AACATACGCT 5940
5941 CAATACTCAA CCGGTTGAAG ATACTTCGTT ATCGACACCA GCTGCCCCGA TGGTGGATTC 6000
6001 GTTAATTGCG CGCGTAGGAG TAATGGCTCG CGGTAATGCC ATTACTTTGC CTGTATGTGG 6060
6061 TCGGGATGTG AAGTTTACTC TTGAAGTGCT CCGGGGTGAT AGTGTTGAGA AGACCTCTCG 6120
6121 GGTATGGTCA GGTAATGAAC GTGACCAGGA GCTGCTTACT GAGGACGCAC TGGATGATCT 6180
6181 CATCCCTTCT TTTCTACTGA CTGGTCAACA GACACCGGCG TTCGGTCGAA GAGTATCTGG 6240
6241 TGTCATAGAA ATTGCCGATG GGAGTCGCCG TCGTAAAGCT GCTGCACTTA CCGAAAGTGA 6300
6301 TTATCGTGTT CTGGTTGGCG AGCTGGATGA TGAGCAGATG GCTGCATTAT CCAGATTGGG 6360
6361 TAACGATTAT CGCCCAACAA GTGCTTATGA ACGTGGTCAG CGTTATGCAA GCCGATTGCA 6420
6421 GAATGAATTT GCTGGAAATA TTTCTGCGCT GGCTGATGCG GAAAATATTT CACGTAAGAT 6480
6481 TATTACCCGC TGTATCAACA CCGCCAAATT GCCTAAATCA GTTGTTGCTC TTTTTTCTCA 6540
6541 CCCCGGTGAA CTATCTGCCC GGTCAGGTGA TGCACTTCAA AAAGCCTTTA CAGATAAAGA 6600
6601 GGAATTACTT AAGCAGCAGG CATCTAACCT TCATGAGCAG AAAAAAGCTG GGGTGATATT 6660
6661 TGAAGCTGAA GAAGTTATCA CTCTTTTAAC TTCTGTGCTT AAAACGTCAT CTGCATCAAG 6720
6721 AACTAGTTTA AGCTCACGAC ATCAGTTTGC TCCTGGAGCG ACAGTATTGT ATAAGGGCGA 6780
6781 TAAAATGGTG CTTAACCTGG ACAGGTCTCG TGTTCCAACT GAGTGTATAG AGAAAATTGA 6840
6841 GGCCATTCTT AAGGAACTTG AAAAGCCAGC ACCCTGATGC GACCACGTTT TAGTCTACGT 6900
6901 TTATCTGTCT TTACTTAATG TCCTTTGTTA CAGGCCAGAA AGCATAACTG GCCTGAATAT 6960
6961 TCTCTCTGGG CCCACTGTTC CACTTGTATC GTCGGTCTGA TAATCAGACT GGGACCACGG 7020
7021 TCCCACTCGT ATCGTCGGTC TGATTATTAG TCTGGGACCA CGGTCCCACT CGTATCGTCG 7080
7081 GTCTGATTAT TAGTCTGGGA CCACGGTCCC ACTCGTATCG TCGGTCTGAT AATCAGACTG 7140
7141 GGACCACGGT CCCACTCGTA TCGTCGGTCT GATTATTAGT CTGGGACCAT GGTCCCACTC 7200
7201 GTATCGTCGG TCTGATTATT AGTCTGGGAC CACGGTCCCA CTCGTATCGT CGGTCTGATT 7260
7261 ATTAGTCTGG AACCACGGTC CCACTCGTAT CGTCGGTCTG ATTATTAGTC TGGGACCACG 7320
7321 GTCCCACTCG TATCGTCGGT CTGATTATTA GTCTGGGACC ACGATCCCAC TCGTGTTGTC 7380
7381 GGTCTGATTA TCGGTCTGGG ACCACGGTCC CACTTGTATT GTCGATCAGA CTATCAGCGT 7440
7441 GAGACTACGA TTCCATCAAT GCCTGTCAAG GGCAAGTATT GACATGTCGT CGTAACCTGT 7500
7501 AGAACGGAGT AACCTCGGTG TGCGGTTGTA TGCCTGCTGT GGATTGCTGC TGTGTCCTGC 7560
7561 TTATCCACAA CATTTTGCGC ACGGTTATGT GGACAAAATA CCTGGTTACC CAGGCCGTGC 7620
7621 CGGCACGTTA ACCGGGCTGC ATCCGATGCA AGTGTGTCGC TGTCGACGAG CTCGCGAGCT 7680
7681 CGGACATGAG GTTGCCCCGT ATTCAGTGTC GCTGATTTGT ATTGTCTGAA GTTGTTTTTA 7740
7741 CGTTAAGTTG ATGCAGATCA ATTAATACGA TACCTGCGTC ATAATTGATT ATTTGACGTG 7800
7801 GTTTGATGGC CTCCACGCAC GTTGTGATAT GTAGATGATA ATCATTATCA CTTTACGGGT 7860
7861 CCTTTCCGGT GATCCGACAG GTTACGGGGC GGCGACCTCG CGGGTTTTCG CTATTTATGA 7920
7921 AAATTTTCCG GTTTAAGGCG TTTCCGTTCT TCTTCGTCAT AACTTAATGT TTTTATTTAA 7980
7981 AATACCCTCT GAAAAGAAAG GAAACGACAG GTGCTGAAAG CGAGCTTTTT GGCCTCTGTC 8040
8041 GTTTCCTTTC TCTGTTTTTG TCCGTGGAAT GAACAATGGA AGTCCGAGCT CATCGCTAAT 8100